วัดประสิทธิภาพของแม่บ้านอย่างไรให้คุ้ม

วัดประสิทธิภาพของแม่บ้านอย่างไรให้คุ้ม

หากว่าคุณมีการหาแม่บ้านเข้ามาช่วยทำงานภายในบ้านแล้ว จะต้องมีการวัดประสิทธิภาพของแม่บ้าน เพื่อให้ทราบว่า แม่บ้านทำความสะอาดบ้านและส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับผิดชอบตามหน้าที่ดีมากน้อยเพียงใด และแม่บ้านมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแค่ไหน เจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างสามารถใช้หลักในการวัดผลดังต่อไปนี้ ได้เลย

1.ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่

โดยเจ้าของบ้านหรือองค์กร จะชี้แจงงานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้แม่บ้านได้รับทราบก่อนทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์การวัดการปฏิบัติงานดังนี้

  • ทำความสะอาดห้องต่าง ๆ อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ
  • ใช้เวลาในการทำงาน อย่างเหมาะสมไม่น้อยหรือมากจนเกินไปเพราะว่าแต่ละสถานที่ในการทำความสะอาดนั้น อาจจะใช้เวลาต่างกัน แม่บ้านจะต้องรู้จักการบริหารจัดการเวลา
  • มีการจัดวางอุปกรณ์ของใช้ต่าง ๆ เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
  • ช่วยจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้านอย่างเป็นระเบียบ
  • ทำอาหารรสชาติอร่อยถูกปากคนในบ้าน ซึ่งควรมีการเทสการทำอาหารก่อน เพื่อจะทราบได้ว่ารสมือของแม่บ้านนั้น เป็นที่ถูกใจคนในบ้านหรือไม่

นี่เป็นข้อในการวัดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานและหน้าที่ที่เหมาะสม

 2.นิสัยส่วนบุคคล

ในการจัดหาแม่บ้านนั้น ควรมี list ในใจว่าอยากได้แม่บ้าน ที่มีคุณลักษณะนิสัยแบบไหน เพื่อที่จะได้จัดหาให้ตรงตามความเหมาะสมแต่โดยรวมแล้วแม่บ้านที่ดี ควรมีนิสัยดังนี้ คือ

  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และรู้จักการวางแผน เช่น ตอนเช้าทำความสะอาดบ้าน ตอนบ่าย รีดผ้าจัดวางของ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ควรจะมีการยืดหยุ่น เพราะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนิสัย โดยส่วนตัวของแม่บ้าน ไม่ควรมีการบังคับว่าแม่บ้านจะต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ ควรดูลักษณะการทำงานภาพรวมดีที่สุด
  • มีบุคลิกที่เหมาะสม อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะเดียวกันนายจ้าง ก็จะต้องพูดจาดีให้เกียรติแม่บ้านเช่นกันด้วย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ส่งผลกระทบให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัด
  • มีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ เนื่องจากว่าแม่บ้านเป็นงานที่จะต้องอยู่ภายในบ้านดูแลทุกอย่างทั้งความสะอาด การจัดวางสิ่งของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแม่บ้านที่มีความซื่อสัตย์และที่สำคัญคือไว้วางใจได้ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรม และนิสัยส่วนตัวของแม่บ้านจะต้องน่าไว้ใจด้วย

และนี่คือเคล็ดลับดี ๆ ในการวัดประสิทธิภาพของการจัดหาแม่บ้านเพื่อให้คุณนำหลักเกณฑ์ นี้ไปใช้ในการเลือกแม่บ้านให้ถูกใจ และที่สำคัญคือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แม่บ้านและนายจ้างทำงานร่วมกัน อย่างมีความสุข ไม่เกิดข้อพิพาทหรือ ทะเลาะเบาะแว้งกัน ดังนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันสำคัญมาก เลือกแม่บ้านที่ดีควรเลือกศูนย์จัดหาแม่บ้านทำให้คุณได้ พนักงานทำความสะอาดภายในบ้านที่ตรงใจ และทำงานดี

Loading

By |2022-06-12T13:14:24+07:00มิถุนายน 12th, 2022|แม่บ้านสยาม|0 Comments