บริการของเรา2020-04-08T17:33:42+07:00
สอบถาม แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก
โทร

บริการจัดหาแม่บ้าน  พี่เลี้ยงเด็ก  หาแรงงาน  ดูแลผู้สูงอายุ

บริการจัดหาแม่บ้าน แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก และคนดูแลผู้สูงอายุ ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณลูกค้า

“เพราะเราเชื่อว่า มากกว่าการบริการ คือความรับผิดชอบ” ให้เราได้ดูแลคุณและครอบครัวของคุณนะคะ

บริการจัดหาแม่บ้านที่มีทักษะและประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในงานบ้านทั่วไป การดูแลทำความสะอาดจัดเก็บของในบ้าน และการจัดเตรียมเรื่องงานครัว มีการฝึกเรื่องมารยาทและรายละเอียดของงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการหาพี่เลี้ยงเด็กที่สามารถดูแลเด็ก ๆ ได้ ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต พี่เลี้ยงเด็กของเราล้วนเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่กับเด็ก ๆ ทุกคนล้วนมีทักษะประสบการณ์และเป็นมืออาชีพในการดูแลเด็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ความชำนาญในการปรนนิบัติดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งพนักงานของเราได้ผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด และเราคัดเลือกแต่ผู้ที่มีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านนี้มาโดยตรงเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการจัดหาแรงงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ด้วยทางบริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเอกสารมาหลายปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading