สิ่งสำคัญที่พ่อเเม่ต้องรู้ เกี่ยวกับสุขภาพของพี่เลี้ยงเด็ก

     “พี่เลี้ยงเด็ก” ในปัจจุบันเป็นอาชีพที่เป็นสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มาก เนื่องจากมีความจำเป็นต้องออกไปทำงาน หรือไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกให้ในช่วงที่ตัวเองไม่อยู่ ส่งผลให้การหาพี่เลี้ยงเด็กเลยเป็นความจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคัดเลือกหาคนที่ใช่ เพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนหรือช่วย เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ ให้เขาเก่งรอบด้าน โดยการเลือกพี่เลี้ยงเด็กจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ หรือต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ลูกได้ ดังนั้น เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขา เพื่อช่วยให้เขา “เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบรูณ์แบบ

สอบถามข้อมูล กดแอดไลน์

1. พี่เลี้ยงเด็ก เลือกอย่างไรให้เสริมพัฒนาการลูกน้อย

การเลือกพี่เลี้ยงเด็กในแต่ละครั้งอาจต้องมีการพูดคุยกันก่อนเบื้องต้น เพื่อดูทัศนคติ และประเมินคุณสมบัติว่าเพียงพอที่จะสามารถเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้หรือไม่ รวมทั้ง ต้องมีประสบการณ์การเลี้ยงเด็กมาก่อน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ในช่วงเวลาที่ออกจากบ้านว่าคุณสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของพี่เลี้ยงเด็กมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ เพราะพี่เลี้ยงเด็กต้องให้ความรัก ความอบอุ่น ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความผูกพันที่มั่นคงให้กับเด็ก และสามารถสื่อสารรับรู้ทางอารมณ์ หรือความต้องการของเด็กได้ตรงความต้องการ รวมทั้ง ต้องมีการจัดเตรียมกิจกรรมการเล่นให้ส่งเสริมทักษะการคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัย ดังนั้น ต้องเลือกคนที่ใช่ เพื่อมาอยู่เคียงข้างกับลูกน้อยในทุกประสบการณ์ของการเรียนรู้

2.พี่เลี้ยงเด็ก ก่อนเริ่มทำงานต้องเลือกตรวจสุขภาพให้ครอบคลุม

เนื่องจากเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เราไม่อาจสัมผัสหรือรับรู้ได้เอง และมีโอกาสได้รับเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงวัยเด็ก เพราะเป็นวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำ และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ โดยติดต่อจากการใช้สิ่งของร่วมกัน หรือบุคคลใกล้ชิดรอบตัวเด็ก ส่งผลให้เมื่อป่วยอาจมีอาการรุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของลูกน้อยในระยะยาว เพราะฉะนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกรับพี่เลี้ยงเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จำเป็นต้องเลือกตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมกับทุกความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจติดต่อไปสู่ลูกน้อยของคุณ

3.พี่เลี้ยงเด็ก ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง ?

       3.1 ตรวจไวรัสตับอักเสบบี เป็นการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย เพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงในการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีทั้งแบบธรรมดาและแบบเรื้อรัง รวมถึงเป็นการตรวจเพื่อดูภูมิคุ้มกันร่างกายที่ต่อต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งอาการที่พบบ่อย เมื่อติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี คือ ไข้อ่อนๆ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ท้องร่วง เป็นต้น และหากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้
      3.2 ตรวจไวรัสตับอักเสบซี เป็นการตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี บ่งบอกถึงภาวการณ์ติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง อาจมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดและสามารถแพร่สู่บุคคลอื่นได้
       3.3 ตรวจเชื้อกามโรค เป็นการตรวจหาเชื้อหรือสัญญาณโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพราะบางโรคใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการ และอาจทำให้เชื้อลุกลามจนยากรักษายากแล้ว
       3.4 ตรวจหาไวรัส HIV เป็นการตรวจที่นำสารคัดหลั่งไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

       – Anti-HIV antibody เป็นการตรวจการทำงานของระบบภูมิต้านทานภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีการต้านทานต่อเชื้อไวรัส HIV ซึ่งวิธีนี้สามารถตรวจพบเชื้อได้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือนของการติดเชื้อ

       – NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นวิธีตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี ด้วยการตรวจปริมาณของเชื้อและตรวจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ซึ่งวิธีนี้สามารถตรวจพบเชื้อได้ 1-4 สัปดาห์

      – PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมในระดับอณูชีวโมเลกุล ซึ่งสามารตรวจได้ทั้งในเด็กทารกที่มีความเสี่ยงได้รับเชื้อเอชไอวีจากมารดาหลังคลอดตั้งแต่ช่วงอายุ 1 เดือน และผู้ใหญ่ที่ได้รับเชื้อมาแล้ว 14 วันขึ้นไป

4.โรคติดต่อที่ลูกน้อย อาจติดจากพี่เลี้ยงเด็ก หากไม่ได้ตรวจสุขภาพ

  • โรคผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของผิวหนัง โดยสาเหตุของการเกิดอาการแพ้มีหลายปัจจัย เช่น อาการภูมิแพ้ การใช้ยา การติดเชื้อโรค ซึ่งจะมีลักษณะอาการเป็นผื่น เป็นตุ่มแดง ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และเป็นแผลเปื่อย
  • โรคระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อโรคของระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
  • ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่ติดต่อได้จากสารคัดหลั่ง เลือด น้ำเชื้อ น้ำเหลือง และอาจติดต่อจากบาดแผล รอยแผล หรือผิวหนังที่ถลอก
  • โรควัณโรค เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรง ซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจ การจาม การไอ หรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ

 เพราะฉะนั้น อยากให้ลูกเติบโตสมวัย ต้องเริ่มจากการเลือกสุขภาพที่ดีให้เขา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีหรือความสมบรูณ์แบบในการใช้ชีวิตในอนาคตของเขาได้

Cr. ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก โรงพยาบาลเปาโล

หากคุณต้องการหาพี่เลี้ยงเด็กที่ไว้วางใจได้สักคน มาช่วยคุณดูแลลูกน้อย ลดภาระ เวลาและความเหนื่อยยากในการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น ขอให้คุณวางใจและเลือกใช้บริการจากNASAแม่บ้านสยาม เรามั่นใจว่าบริการจากเราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ตรงจุดที่สุดแน่นอน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.MaidSiam.com
โทร. 02-118-3912, 062-572-9255
Line@: @maid2013
Facebook: maidnanny2013

Loading

By |2023-06-20T10:34:03+07:00มิถุนายน 20th, 2023|Uncategorized, แม่บ้านสยาม|0 Comments