แม่บ้านควรเลือกอย่างไรดี ไม่มีให้ปัญหาภายหลัง

การเลือกแม่บ้านในยุคใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบและคัดเลือก เพื่อให้ได้แม่บ้านที่มีศักยภาพเหมาะสม กับการทำงานให้ตรงใจนายจ้าง ซึ่งจะแบ่งแม่บ้านตามสถานที่ในการทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น แม่บ้านที่ทำความสะอาดบ้านโดยเฉพาะ แม่บ้านทำความสะอาดอาคารออฟฟิศ แม่บ้านทำความสะอาดคอนโด เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการทำงานมีความคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกันในแง่มุมของรายละเอียด ดังนั้นการที่คุณจะเลือกแม่บ้านไม่ให้มีปัญหาภายหลัง ต้องดูกันก่อนว่าแม่บ้านมีปัญหาอะไรที่คุณจะต้องรู้ก่อนจ้างงานเพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง
รู้ปัญหา รู้แนวทางแก้ไข นายจ้างสบายใจแน่ก่อนตัดสินใจจ้างแม่บ้าน

 1.ปัญหาค่าจ้างไม่สมดุลกับการทำงาน

                    ซึ่งเป็นปัญหาหลักหรือเรียกได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนเจอ ไม่ว่าเป็นระดับองค์กรหรือการจ้างแม่บ้านมาทำงานที่บ้าน ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเหล่านี้กันทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นปัญหาของแม่บ้านหรือนายจ้าง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องพูดคุยตกลงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า แม่บ้านมีหน้าที่ทำงานในส่วนไหนบ้างอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาและการเข้าใจผิดกันในภายหลัง

                   แนวทางการเลือกแม่บ้านเพื่อแก้ปัญหา คือ ควรเลือกแม่บ้านที่มีการทำงานอย่างชัดเจน มีระบบอย่างรอบคอบ และที่สำคัญคือชี้แจงงานให้กับนายจ้างได้ทราบ เพื่อพูดคุยตกลงถึงรายละเอียดของการทำงานและค่าจ้างที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และจะต้องตกลงกัน ตั้งแต่แรกก่อนที่จะเริ่ม ทำงานนั่นเอง

                   2.ปัญหาแม่บ้านชอบนำเรื่องในครอบครัวของนายจ้าง ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง

                   ปัญหานี้เป็นปัญหาคลาสสิคที่หลาย ๆ คนต้องเจอ โดยเฉพาะการทำงานภายในบ้าน เนื่องจากว่าแม่บ้านมีสังคม ที่จะต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน กับแม่บ้านของเพื่อนบ้าน ดังนั้นอาจจะมีการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อนายจ้างรู้ก็รู้สึกไม่ดี

                    แนวทางการเลือกแม่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ในขั้นตอนการคัด เลือกแม่บ้าน เข้ามาทำงานของบริษัทจัดหาแม่บ้าน ควรชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้ด้วยว่าอยากได้แม่บ้านที่ มีพฤติกรรมดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย ในเรื่องของการพูดคุยนินทา รวมถึงเมื่อเลือกแม่บ้านมาแล้ว จะต้องพูดคุยข้อตกลงในเรื่องนี้และอาจมีบทลงโทษ หากว่าแม่บ้านทำผิดกฎ เช่น นำเรื่องของบ้านนายจ้างไปเล่าให้คนอื่นฟัง แล้วรู้ถึงหูนายจ้าง จะโดนหักเงินเดือน เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องพูดคุยและ มีความยุติธรรม ที่สำคัญคือการตกลงซึ่งกันและกันระหว่างแม่บ้านและนายจ้าง เพื่อไม่ให้มีปัญหาในระหว่างการทำงานแล้ว

                    และนี่คือเคล็ดลับดี ๆ ที่เรานำมาฝากกันเกี่ยวกับการเลือกแม่บ้านที่ดีเพื่อให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุด และได้แม่บ้านที่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ดังนั้นก่อนการเลือกแม่บ้าน ควรจะชี้แจงบอกความต้องการให้กับบริษัทจัดหาแม่บ้าน ให้ทราบถึงข้อมูลที่นายจ้างต้องการ เพื่อให้บริษัทจัดหาแม่บ้านที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด นั่นเอง เพื่อความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งแม่บ้านและนายจ้างอีกด้วย

Loading

By |2022-06-12T13:14:08+07:00มิถุนายน 12th, 2022|แม่บ้านสยาม|0 Comments