แม่บ้านที่น่าไว้วางใจหาได้ง่ายกว่าที่คิด

ผู้ที่ต้องการลดเวลาการทำงานบ้านลงคงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหาแม่บ้านคนไทยหรือแม่บ้านแรงงานที่น่าไว้วางใจได้จากที่ไหน ด้วยไม่รู้ว่าจะหาคนที่มีทักษะการทำงานบ้านที่ดีและมีความน่าไว้วางใจได้อย่างไร แต่ความจริงแล้วการค้นหาแม่บ้านสามารถไปหาจากแหล่งหรือบริษัทที่จัดหาแม่บ้านได้ง่ายกว่าที่คิด ร่วมหาคำตอบที่ใช่ก่อนเลือกแม่บ้านกันก่อนว่าจะหาแม่บ้านได้จากที่ไหนและอย่างไร

การว่าจ้างแม่บ้านทุกวันนี้สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือกว่าแต่ก่อนมาก โดยอาจจะหาได้จากบริษัทจัดหาแรงงานที่น่าเชื่อถือ โดยบริษัท จัดหางาน นาซ่าลาดพร้าว 48 จำกัด ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าไว้วางใจในเรื่องการบริการจัดหาแม่บ้านมาโดยตลอด เพราะนอกจากจะคัดเลือกคนจากการตรวจสอบประวัติของผู้รับจ้างแล้ว ยังเป็นตัวกลางที่ดีที่ช่วยฝึกอบรมให้แม่บ้านมีมาตรฐานในการทำงานบ้านเดียวกัน คือ มีประสิทธิภาพในทุก ๆ ขั้นตอนที่ต้องช่วยผู้ว่าจ้างทุกคนดูแลบ้าน ส่วนใครที่ยังกังวลเรื่องการตรวจสอบประวัติของแม่บ้านก็สามารถตรวจสอบกับทางบริษัทได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.nasasuksawat.com ซึ่งจะบอกรายละเอียดและประวัติของแม่บ้านแต่ละท่านได้อย่างชัดเจน ส่วนค่าบริการก็ไม่สูงเกินไปนัก ซึ่งจะให้บริการผู้ว่าจ้างทุกท่านแบบ One Stop Service โดยไม่ต้องจัดการปัญหาเรื่องคนงานให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังเพิ่มความมั่นใจด้วยการให้นายจ้างได้พบแม่บ้านที่ได้เลือกไว้ ทำให้เกิดความมั่นใจก่อนการตัดสินใจเลือกแม่บ้านที่จะเข้ามาดูแลบ้าน

ทั้งนี้ การจัดหาแม่บ้านแต่ละคนและแต่ละครั้งนั้นจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ไปจนถึงประวัติอาชญากรรมซึ่งถ้ามีตัวแทนอย่างบริษัท จัดหางาน นาซ่าลาดพร้าว 48 จะช่วยตรวจสอบประวัติดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้งเบื้องต้นและรายละเอียดเชิงลึก แต่ถ้าต้องตรวจสอบด้วยตนเองแล้วก็ต้องพิจารณาจากการพูดคุยหรือการสัมภาษณ์ที่จะเป็นการบอกเรื่องราวของแม่บ้านที่เราตั้งใจเลือกไว้ว่าจะเป็นอย่างไร รวมทั้งดูจากบุคลิกภาพระหว่างการพูดจาและภาษากายว่าเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องสังเกตด้วยว่าสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดีหรือไม่ เพราะบางครั้งการทำความสะอาดบ้านจะต้องมีการสั่งงานเพิ่มเติมโดยสมาชิกบางครอบครัวอาจจะไม่ถนัดสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาไทย หากแม่บ้านสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ก็เป็นการดี

ไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ ทุกคนก็คงต้องการให้บ้านสะอาด อบอุ่น และปลอดภัย ดังนั้น หากไม่สามารถดูแลบ้านด้วยตนเองได้ก็ขอให้เลือกตัวแทนที่ดีเพื่อจะช่วยเลือกแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพและน่าไว้วางใจเพื่อมาดูแลบ้านให้เรียบร้อยและเป็นบ้านที่น่าอยู่เสมอ

Loading

By |2020-02-13T13:30:17+07:00กันยายน 13th, 2018|แม่บ้านสยาม|0 Comments